HOSTES BAŞVURU

Sektörünün öncü ve lider şirketi olan BÜLBÜL TURİZM büyüme hızı, dinamik karar mekanizması ve sunduğu eğitim/kariyer imkânları ile genç ekibinin parçası olmak isteyen adaylara kapısını açmaktadır. BÜLBÜL TURİZM , sektördeki konumunun gerektirdiği çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarına, çalışanların eğitimine ve Türk toplumuna hizmet sunmaya özellikle önem vermektedir.
Hedeflerimiz doğrultusunda çalışan profilimizi; mesleğinde uzman, gelişmiş sosyal yetkinliğe sahip, çalıştığı fonksiyona yönelik motivasyonu yüksek; öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve değer yaratmaya istekli şeklinde tanımlamaktayız. Bu nedenle ekibimizi yeniliğe ve gelişime açık, bireylerden seçmekteyiz.
Ayrıntılı CV'nizi info@bulbulturizm.com adresine gönderebilirsiniz.